Home > Gạo Mầm Vibigaba > GẠO MẦM VIBIGABA: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MẪU

GẠO MẦM VIBIGABA: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MẪU

GẠO MẦM VIBIGABA: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MẪU

Kết quả kiểm tra cho thấy:

– Mẫu gạo Vibigaba do khách hàng phản hồi sau khi cảm quan:

+ Về mùi: 42.9% xác định có mùi lạ, 57.1% xác định không có mùi lạ.

+ Về vị: 14.3% xác định có vị lạ, 85.7% xác định không có vị lạ.

– Vậy cơm nấu từ mẫu này có mùi dầu nhẹ, không ngọt nhưng cũng không chua như khách hàng đã phản ánh.

– Cơm có mùi dầu do gạo gaba còn lớp vỏ lứt nhiều chất béo, trong điều kiện bảo quản không tốt, dễ sinh ra quá trình oxy hóa chất béo sinh ra mùi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: